Новини

ЧСИ Сийка Анадолиева получи наградата „Почетен знак на Съюза на юристите в България за професионални постижения“

17 април 2024 г.

На 16 април 2024 г., в Деня на Конституцията и юриста, ЧСИ Сийка Анадолиева - член на Съвета на Камарата, получи наградата "Почетен знак на Съюза на юристите в България за професионални

Стартира системата за електронни публични търгове на съдебните изпълнители

24 юли 2023 г.

Системата за електронни публични търгове на съдебните изпълнители вече функционира и е достъпна за потребителите (https://zapori.mjs.bg/#/ ). Така се елиминират всякакви възможности за злоупотреби и

В брой 35 на Държавен вестник от 18.04.2023 г. е публикувана Наредба № Н-3 от 6 април 2023 г. за воденето, съхраняването и достъпа до информационната система за единна входна точка за запорите ...

19 април 2023 г.

В брой 35 на Държавен вестник от 18.04.2023 г. е публикувана Наредба № Н-3 от 6 април 2023 г. за воденето, съхраняването и достъпа до информационната система за единна входна точка за запорите на

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТ ЗА ПОМОЩНИК ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 2022 г.

16 ноември 2022 г.

На основание чл. 10 от Наредба № 3/11.12.2007 г. за реда за провеждане на изпити за помощник частни съдебни изпълнители, Изпитната комисия обявява ПРОТОКОЛ от 07.11.2022 г. – 13.11.2022 г. на Изпитна комисия,

ГРАФИК И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА ЗА ПОМОЩНИК ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 2022 г.

1 ноември 2022 г.

На основание чл. 7 от Наредба № 3/11.12.2007 г. за реда за провеждане на изпити за помощник частни съдебни изпълнители Изпитната комисия обявява „График за провеждане на изпита за помощник частни

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИЗПИТ ЗА ПОМОЩНИК ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ И СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ С НЕРЕДОВНИ ДОКУМЕНТИ

3 август 2022 г.

На основание чл. 4, ал. 5 от Наредба №3/11.12.2007 г. за реда за провеждане на изпити за помощник-частни съдебни изпълнители (Издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 108 от 19.12.2007 г., изм. и

ИЗПИТ ЗА ПОМОЩНИК ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 2022 г.

6 юни 2022 г.

Със Заповед № СД-04-34/31.05.2022 г. на Министъра на правосъдието е насрочен изпит за помощник-частни съдебни изпълнители. Приемът на документи ще се извършва в Камара на ЧСИ всеки работен ден в

ВНИМАНИЕ! ИЗПОЛЗВАТ СЕ ИМЕНАТА НА ДЕЙСТВАЩИ ЧСИ ЗА ФИШИНГ – АТАКИ!

6 април 2021 г.

Внимание! Използват се имената на действащи ЧСИ за фишинг – атаки! През последните дни в Камарата на частните съдебни изпълнители се получиха множество сигнали от граждани за получени

15 години Камара на частните съдебни изпълнители

26 ноември 2020 г.

Информационен бюлетин по случай 15 години Камара на частните съдебни изпълнители                                                                                                                                      

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ НА КЧСИ

4 май 2020 г.

От Камарата на частните съдебни изпълнители предлагат за два месеца след отмяната на извънредното положение да продължи действието на някои облекчения спрямо длъжниците, въведени със

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта