Новини

Конкурс за ПЧСИ – окончателно класиране на кандидатите, участвали в изпит за помощник – частни съдебни изпълнители

26 октомври 2015 г.

На основание чл.10 от от Наредба №3/11.12.2007г. за реда за провеждане на изпити за помощник - частни съдебни изпълнители, публикуваме Протокол №2/2015 на Изпитна комисия, назначена със Заповед

График за провеждане на изпит за помощник-частни съдебни изпълнители

8 октомври 2015 г.

На основание чл.7 от Наредба № 3/11.12.2007г. за реда за провеждане на изпити за помощник-частни съдебни изпълнители, публикуваме „График за провеждане на изпита за помощник - частни съдебни

Списък на допуснатите кандидати до изпит за помощник – ЧСИ и Списък на кандидатите с нередовни документи

10 септември 2015 г.

На основание чл.4, ал.5 от Наредба №3 от 11.12.2007г. за реда за провеждане на изпити за помощник-частни съдебни изпълнители (Обн. ДВ., бр.108 от 19.12.2007г.), във връзка със Заповед №СД-04-160/23.07.2015г. на

Конкурс за помощник-частни съдебни изпълнители 2015г.

27 юли 2015 г.

Със Заповед № СД-04-160/23.07.2015г. на Министъра на правосъдието е насрочен конкурс за помощник-частни съдебни изпълнители. Приемът на документи ще се извършва всеки работен ден в приемното време

КЧСИ получи висока оценка от международната организация на съдебните изпълнители

8 юни 2015 г.

Български ЧСИ с принос в написването на Световния кодекс на съдебното изпълнение КЧСИ получи висока оценка от международната организация на съдебните изпълнители Камарата на частните

Частен съдебен изпълнител за един ден станаха две десетокласнички от Велико Търново

25 март 2015 г.

КЧСИ участва в инициативата на Джуниър Ачийвмънт България „Мениджър за един ден“ Десетокласничките от Велико Търново Магдалена Лазарова и Полина Аврамова работиха като частни съдебни

Георги Дичев: Повече контрол, за да са спокойни и длъжници, и кредитори

10 февруари 2015 г.

Председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители иска уеднаквяване на практиките и край на тълкуването на Тарифата срещу интереса на длъжници и кредитори. Затягането на контрола

Георги Дичев: Повече контрол, за да са спокойни и длъжници, и кредитори

10 февруари 2015 г.

Председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители иска уеднаквяване на практиките и край на тълкуването на Тарифата срещу интереса на длъжници и кредитори. Затягането на контрола

Съобщение относно провеждането на конкурса за ЧСИ

7 февруари 2015 г.

Министърът на правосъдието издаде заповед № СД-04-31/06.02.2015г., с която изменя заповед № ЛС-И-1077/20.10.2014 г. в частта относно мястото и часа за провеждане на писмения изпит от конкурса за частни

Конкурс за частни съдебни изпълнители

18 ноември 2014 г.

На основание чл. 2, ал. 1 от НАРЕДБА № 1 от 6.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители, издадена от Министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г., изм.

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2023

Карта на сайта