Изпит за помощник – частни съдебни изпълнители 2022 г.

6 юни 2022 г.

Със Заповед № СД-04-34/31.05.2022 г. на Министъра на правосъдието е насрочен изпит за помощник-частни съдебни изпълнители. Приемът на документи ще се извършва в Камара на ЧСИ всеки работен ден в

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2022

Карта на сайта