БРОЙ 1/2009 г.

Камарата на частните съдебни изпълнители има удоволствието да Ви информира, че излезе от печат поредния брой на сборник „СЪДЕБНИ ПРАКТИКИ. ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ”.

Цялостната концепция на сборника е да представя обобщение и анализ на съдебната практика по въпросите на съдебното изпълнение. В този брой публикуваме два материала на изявени професионалисти в своята област. Доц. д-р Методи Марков дава подробен анализ и тълкувание на изпълнението върху ипотекиран имот. Проблематиката, свързана с публичната продан е богата – съществуват различни правила за извършването й, последиците от публичната продан на ипотекиран имот са специфични. В статията си авторът приема следното разграничение на правомощията на кредитора:

- право да не се допуска влошаване на имота – чл.177, ал.2 ЗЗД;

- право да се предизвика публичната продан на имота;

- право на предпочтително удовлетворение, независимо кой е предизвикал публичната продан на имота (чл.173, ал.1 ЗЗД).

Предмет на разглеждане са само двете правомощия, свързани с принудителното изпълнение върху ипотекирания имот.

Компетентността на г-н Стоян Ставру е в областта на вещното право не се базира само на задълбочено знание, но и на приложни изследвания. Неговият материал в сборника разглежда публичната продан като специфичен способ за придобиване на вещни права – организационно обособена част от производството по индивидуално принудително изпълнение, осъществявана при спазване правилата на чл. 483 и сл. ГПК.

Цена за един брой: 11.90 лв.
За контакт: гр. София, ул. „Пиротска” №7, ет. 4.
тел./факс: 02 980 77 32
E-mail: [email protected]

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта