БРОЙ 1/2008г.

Камарата на частните съдебни изпълнители има удоволствието да Ви информира, че излезе от печат първия брой за 2008г. на сборник „СЪДЕБНИ ПРАКТИКИ. ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ”. Цялостната концепция на сборника е да представя обобщение и анализ на съдебната практика по въпросите на съдебното изпълнение. Този брой се отличава по съдържанието си. Причината за това е влизането в сила на новия ГПК, с който се въвеждат множество промени в изпълнителното производство. Измененията са толкова съществени, че до голяма степен обезмислят съдебната практика до момента. Ето защо в този брой акцентираме на коментар на влезлите в сила изменения на ГПК от проф. Д-р Анелия Мингова, както и на въпроси относно възлагането и събирането на публични вземания и ДДС при публичните продажби. 

Цена за един брой: 11.90 лв. 

За контакт и абонамент: гр. София, ул. „Пиротска” №7, ет. 4. 

тел./факс: 02 980 77 32 

E-mail: [email protected]

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта