Нормативна база

Граждански процесуален кодекс

PDF / WORD

 

Закон за частните съдебни изпълнители

PDF / WORD

 

Устав на Камарата на частните съдебни изпълнители

PDF / WORD

 

Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители

PDF / WORD

 

Етичен кодекс на частните съдебни изпълнители

PDF / WORD

 

Наредбa № 1 от 6 февруари 2006 година за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители

PDF / WORD

 

Наредбa № 2 от 6 февруари 2006 година за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители

PDF / WORD

 

Наредбa № 3 от 6 февруари 2006 година за годишните отчети на частните съдебни изпълнители

PDF / WORD

 

Наредбa № 4 от 6 февруари 2006 година за служебния архив на частните съдебни изпълнители

PDF / WORD

 

Наредбa № 6 от 30 май 2006 година за начина на изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалните сметки на ЧСИ

PDF / WORD

 

Наредбa № 3 от 11 декември 2007 година за реда на провеждане на изпити за помощник частни съдебни изпълнители

PDF / WORD

 

Наредбa № Н-1 от 20.02.2015 г. за извършване на финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители

PDF / WORD

 

Правила относно реда за оказване на съдействие от полицейските органи на съдебните изпълнители при изпълнение на техните функции и служебни задължения

PDF

 

ЕДИННИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на частните съдебни изпълнители и помощник – частните съдебни изпълнители

PDF

 

Наредба № Н-3 от 6 април 2023 г. за воденето, съхраняването и достъпа до информационната система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон, и за организацията, правилата и дейността на онлайн платформата за електронни публични търгове

PDF / WORD

 

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта