Мисия, визия, принципи

Мисия

Мисията на Камара на частните съдебни изпълнители е:
Да работи за утвърждаването на професията на частния съдебен изпълнител и подобряването на изпълнителния процес в България, като защитава Обществения Интерес и подпомага своите членове.

Визия

Визията на Камара на частните съдебни изпълнители е:
- Да налага най-високи стандарти на професионализъм и етично поведение сред своите членове;
- Да има стабилни и ефективни работни взаимоотношения с властите и институциите, свързани с дейността на частните съдебни изпълнители;
- Да предлага на своите членове широк спектър от услуги в помощ на дейността им;
- Да поддържа активни връзки с широката общественост и медиите, насочени към утвърждаване на положителен имидж и доверие в частните съдебни изпълнители.

Ръководни принципи

Pъководни принципи на Камарата са:
- Върховенство на Закона;
- Прозрачност;
- Отговорност и професионализъм.

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта