Банкови сметки

Разплащателна сметка за нестопанска дейност /за членски внос/: 

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
КЛОН ВЪЗРАЖДАНЕ
ГР. СОФИЯ, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 3
IBAN BG28CECB97901081034900
BIC CECBBGSFРазплащателна сметка /за приходи от обучения и други/:

БАНКА ДСК ЕАД
РАЙОНЕН КЛОН КАЛОЯН
ГР. СОФИЯ, УЛ."ЦАР КАЛОЯН" 1
IBAN BG28STSA93000013432146
BIC STSABGSF


Сметка за идздаване на справки от Централния Регистър на Длъжниците:

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
КЛОН ВЪЗРАЖДАНЕ
ГР. СОФИЯ, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 3
IBAN BG98CECB97901081034901
BIC CECBBGSF

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2022

Карта на сайта