Изпълнение върху недвижими имоти

Решение №39/24.03.2014г. на ВКС

Производството е по чл.290 - 293 ГПК. Образувано е по касационна жалба на … по въпроса когато предмет на ипотеката е право на собственост върху терена, ипотеката разпростира ли действието си и върху бъдещите приращения върху имота.


Решение № 648 от 15.03.2012 г. на ОС Благоевград

Производството е по чл. 435 и сл. от ГПК. Образувано е въз основа на постъпила жалба против отказ на ЧСИ да извърши поисканото от жалбоподателя изпълнително действие, а именно – възобновяване на хода на изпълнително дело и принудителното изпълнение по същото, чрез публичната продан на недвижими имоти на длъжника. Мотивът на отказа на ЧСИ е обусловен с факта, че вечи има изготвено постановление за възлагане по отношение на същите имоти, но по друго изпълнително дело по описа на друг ЧСИ ...

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта