В брой 35 на Държавен вестник от 18.04.2023 г. е публикувана Наредба № Н-3 от 6 април 2023 г. за воденето, съхраняването и достъпа до информационната система за единна входна точка за запорите ...

19 април 2023 г.

Сподели новина

В брой 35 на Държавен вестник от 18.04.2023 г. е публикувана Наредба № Н-3 от 6 април 2023 г. за воденето, съхраняването и достъпа до информационната система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон, и за организацията, правилата и дейността на онлайн платформата за електронни публични търгове.

Наредбата влиза в сила три месеца след обнародването ѝ в Държавен вестник.

С пълния текст на Наредбата може да се запознаете на посочения линк: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=190140  

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта