ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

26 март 2020 г.

Сподели новина

На 15.03.2020г. Камарата на частните съдебни изпълнители отправи публичен призив за периода на извънредното положение да се спрат публичните продани, въводите във владение, описите на имущество на физически лица, както и да не се налагат нови запори на банкови сметки на физически лица, на трудови възнаграждения и пенсии. Предложихме тези мерки от една страна с цел спиране на разпространението на вируса, а от друга - за да може гражданите да разполагат със средства и безпроблемен начин на разплащане в магазини и аптеки по време на пандемията. Призивът ни беше чут и Народното събрание включи тези наши предложения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, като защити и банковите сметки на лечебните заведения.  Обръщаме внимание обаче, че Народното събрание предвиди изключения и горните ограничения не се отнасят за вземания за издръжка, непозволено увреждане и трудови възнаграждения, както и че забраните засягат само запори, наложени след влизане в сила на закона - 24.03.2020 г.  Тоест запорите наложени преди тази дата, не са спрени със закона, те продължават да действат и следва да се изпълняват от третите задължени лица, като постъпилите суми се превеждат своевременно на взискателите по делата, ако няма друга законова пречка за това. В случай, че след 24.03.2020 г. трето задължено лице получи запор на трудово възнаграждение, пенсия, банкова сметка на физическо лице или лечебно заведение, и вземането за което се налага запорът не е за издръжка, трудово възнаграждение и непозволено увреждане, то запорът не следва да се изпълнява. С оглед избягване на недоразумения относно преценката за произхода на вземането, ако същият не е ясен от текста на запорното съобщение, препоръчваме третите задължени лица да се свържат със съдебния изпълнител.

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта