КЧСИ работи по мерки за социално уязвимите длъжници и затяга контрола над канторите

15 август 2014 г.

Сподели новина

Увеличава се търсенето на ЧСИ при неизплатени трудови възнаграждения и издръжки на деца

 

КЧСИ работи по мерки за социално уязвимите длъжници и затяга контрола над канторите


Над 10% ще бъде увеличението на изпълнителните дела в полза на граждани през 2014 г. сочат предварителни данни на Камарата на частните съдебни изпълнители. Така се запазва тенденцията от миналата година за увеличаване на делата в този сегмент, когато в него бе отбелязан ръст от 14%. При изпълнителните производства в полза на бизнеса и на банките отново ще има спад - такъв бе регистриран и през 2013 г. в сравнение с 2012 г., като най-голям беше спадът при банките – 22%.
За 2013 г. в полза на граждани са възстановени над 150 млн. лв. В сумата влизат 3 млн. лв. за издръжки за деца и 16 млн. лв. - неизплатени трудови възнаграждения. За 2014 г. очакваме ръст както на делата в полза на граждани, така и на събраните суми по тях, прогнозираха от КЧСИ. Окончателните данни за 2014 г. ще бъдат готови в началото на следващата година.
„Частните съдебни изпълнители са много по-ефективни и съответно търсени, когато става дума за неизплатени възнаграждения от страна на некоректни работодатели или при развод, когато родител отказва да изплати постановеното от съда”, коментира Валентина Иванова, председател на КЧСИ.
Според нея частното съдебно изпълнение търпи необосновани упреци, но то изпълнява съдебни решения при много строга законова рамка и контрол за разлика от други съществуващи форми на събиране на дългове.
КЧСИ работи и над пакет от мерки, насочени към облекчаване на длъжниците, които да залегнат като предложения за бъдещи законодателни промени в ГПК.
Заради тежката социална и икономическа ситуация, в която се намират част от хората, които не успяват да погасяват задълженията си към банки и други кредитори, КЧСИ обмислят конкретни решения в интерес на социално уязвими длъжници. Сред тях са създаването на гаранции за несеквестируемите вземания за детски надбавки, болнични, инвалидни пенсии и други социални плащания.
„Обмисляме разширяване кръга от действия на ЧСИ, които подлежат на обжалване пред съда, както и варианти за създаване на допълнителни гаранции за справедливост на оценката на продаваните вещи, сред които задължително участие на вещо лице, въвеждане на тройна експертиза и начална цена на търга не по-ниска от данъчната оценка на имота”, заяви още Валентина Иванова.
Камарата залага и на електронизацията на изпълнителния процес, който ще има като пряк резултат по-бързо, по-обективно и по-евтино производство. Сред мерките тук са въвеждане на електронни търгове и електронни запори. При сега действащата система запорът на сметки на длъжник във всички български банки е на стойност 540 лв., а при електронен запор сумата ще бъде 18 лв.
КЧСИ започва и серия от мерки за затягане на контрола над работата на отделните частни съдебни изпълнители. В процеса на осъществяването му ще бъдат допуснати и външни експерти, което ще го направи максимално обективен. Камарата работи и за въвеждане на електронна система, която да осигури постоянен мониторинг и контрол над всички кантори. Предстоят и проверки в страната от контролиращите органи на Камарата.

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта