В последния ден преди оставката правителството прие лобистка промяна, с която блокира събираемостта на дълговете

23 юли 2014 г.

Сподели новина

В последния ден преди оставката правителството прие лобистка промяна, с която блокира събираемостта на дълговете
Грижата за масовия длъжник е само на думи, промените работят в полза на монополни и корпоративни интереси
Промени в защита на монополни и корпоративни интереси прие правителството на последното си заседание тази сряда. Гласуваните изменения в Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители, с които отпада пропорционалната такса върху сумата, която длъжникът погаси в 14-дневен срок, е удар върху бързината и ефективността на изпълнителния процес.
Стимулират се некоректните длъжници, нарушават се правата на кредиторите, но с нищо не се облекчава обикновения длъжник. Поправката ще навреди на българския бизнес и на цялата финансова система в страната.
„Повече от ясно е, че обикновените граждани нямат средства, за да погасяват дълговете си. Числата от нашата практика са красноречиви – от началото на кризата физическите лица, които плащат задълженията си в т.нар. срок за доброволно изпълнeние са приблизително 0,1%. От поправката спечелиха не затруднените финансово лица, а онези структури, които умишлено не плащат дълговете си, докато не бъдат осъдени“, коментира председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители Валентина Иванова.
„Руши се един работещ модел за изпълнение на решенията на съда. Мотивите за това са неясни, промените са приети „на тъмно“, в 12 без 5, без никакво обсъждане, анализ или финансова обосновка. В последния възможен момент се намери начин да бъдат обслужени монополни и корпоративни интереси, но не и интересите на хората“, посочи председателят на Контролния съвет на Камарата Георги Дичев.
Камарата вече алармира, че промяната ще се отрази крайно негативно на икономическата и финансова ситуация в страната, ще се отрази и на приходите в бюджета. Проблемът идва оттам, че ЧСИ ще спрат да налагат запори и възбрани в срока на доброволно изпълнение, което от друга страна ще улесни длъжниците да прехвърлят своята собственост и в крайна сметка кредиторите ще останат неудовлетворени.
Решението, освен всичко, е и популистко, тъй като въпросната такса е символична на фона на всички останали дължими такси – на съда, адвокатските хонорари за делата пред съда, адвокатските хонорари за изпълнителното производство, простите такси на ЧСИ.
„Повече от две години Камарата настоява за една реална промяна, която ще облекчи длъжниците като намали драстично таксите, а имено да се въведат електронни запори. Ако сега за налагането на запор върху сметките на длъжника във всички банки, той дължи 540 лева, с електронния запор таксата ще падне до 18 лева. Промените в ГПК са факт, въпрос на правителствено решение беше те да заработят. В началото на мандата заместник-министърът на правосъдието Сабрие Сапунджиева увери, че електронните запори ще заработят. В последните си дни правителството не само не ги въведе, но направи и голяма крачка назад, с която обрече решенията на съда да останат само „на хартия“, което е и удар срещу съдебната система, е позицията на Камарата.
Идеята за промяна в Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ не е подложена на никаква оценка на въздействие, каквото е изискването на Закона за нормативните актове. Подкрепа за необходимостта от анализ пред промяната в регламента за работа на ЧСИ даде и БТПП в писмо до министъра на правосъдието, в което поиска и отговор на въпроса как промяната ще се отрази на събираемостта на вземанията и междуфирмената задлъжнялост.

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта