БТПП подкрепи КЧСИ, че е необходим анализ преди промяната в регламента за работа на ЧСИ

21 юли 2014 г.

Сподели новина

БТПП подкрепи КЧСИ, че е необходим анализ преди промяната в регламента за работа на ЧСИ


В писмо до министъра на правосъдието Зинаида Златанова бизнес организацията поиска анализ как изменението ще се отрази на събираемостта и междуфирмената задлъжнялост.
Българската търговско - промишлена палата (БТПП) подкрепи Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) в искането за финансова обосновка и анализ във връзка с предложението за промени в проекта на Постановление за допълнение на Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ.
В писмо до министъра на правосъдието Зинаида Златанова председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов поиска да бъде изготвена детайлна оценка на въздействието от евентуалната промяна. Поводът за реакцията на организацията е предложението на правосъдното министерство за отпадане на пропорционалната такса за ЧСИ, в случай че длъжник погаси своя дълг в 14-дневния срок за т.нар. „доброволно изпълнение“. В писмото председателят на БТПП обръща внимание, че въпреки изискването на Закона за нормативните актове, такава оценка не е направена.
От БТПП поискаха анализът да даде отговор и на въпроса как евентуална промяна ще се отрази на събираемостта на вземанията, на междуфирмената задлъжнялост и работата на ЧСИ.
„От особена важност е измененията в нормативната уредба да способстват за бързото и безпрепятственото събиране на вземанията, чрез стимулиране на доброволното изпълнение и без да се създават бариери за дейността на ЧСИ“, е позицията на БТПП. Преди седмица своите опасения изрази и КЧСИ. Мнението на професионалната общност на частните съдебни изпълнители е, че премахването на пропорционалната такса няма да облекчи масовия длъжник, а само отделни лица и структури, които умишлено не плащат дълга си, докато не се стигне но намесата на съдебен изпълнител.
КЧСИ вече изрази мнение и пред Министерство на правосъдиекто, че с подобна практика на „спешните промени“ и без обсъждане се приемат по-скоро популистки поправки, които обслужват отделни корпоративни интереси. Промените, освен, че ще бъдат в ущърб на кредиторите, ще застрашат и бизнес – средата, и финансовата стабилност в държавата.
Приложение: писмо на Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП до министъра на правосъдието Зинаида Златанова

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта