Спад на изпълнителните дела през 2013 г. отчита Камарата на частните съдебни изпълнители

24 март 2014 г.

Сподели новина

16 милиона лева от неизплатени заплати са получили през 2013 г. работници и служители, благодарение на гилдията
Броят на изпълнителните дела намалява за първи път от 2006 г. насам, показва статистиката на Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) за миналата година. Ако от 2006 г. делата бележат устойчив ръст с 20% всяка година, то 2013 година е първата, в която тенденцията се обръща и се отчита спад с 16% в сравнение с 2012 г.
Цифрите от нашата статистика за миналата година са сигнал, че най-тежкият етап от кризата е зад гърба ни и страната се съживява икономически.
185 000 е общият брой на образуваните дела. Най-многобройни са тези в полза на бизнеса - 104 500 или 57% от всички дела. В полза на банките са 21% от делата или едва 39 000. Следват делата в полза на гражданите - 25 000. 18 500 са образуваните дела в полза на държавата, като около три четвърти от тях са публични вземания, а останалите – частни.
Най-изявен е спадът на делата на банките – около 22%. В същото време обаче значителна част от събраните средства са в тяхна полза, което подсказва, че става въпрос за големи корпоративни клиенти. Намалението на делата на банки ясно показва и че вълната на лошите кредите е отминала.
Единственото увеличение за 2013 г. Камарата отчита при делата в ползи на граждани. 16 милиона лева от неизплатени заплати са получили през 2013 г. работници и служители, благодарение на частните съдебни изпълнители (ЧСИ). Възстановени са и 3 милиона лева издръжки на деца. Общата сума, която гражданите са получили чрез ЧСИ, е в размер на 163 милиона лева.
200 милиона лева е сумата, събрана и внесена в държавния бюджет от всички 163 кантори на ЧСИ в страната.
Общо за миналата година ЧСИ са събрали 1,135 млрд. лева, с 12% повече от 2012 година. От 2009 година събраните от ЧСИ суми устойчиво нарастват, а увеличението 2013 спрямо 2009 г. е приблизително три пъти.
Намалява и броят на продадените имоти – от 7700 до 7000 през 2013 г. В тази цифра влизат хотели, недовършени сгради, парцели, бизнес имоти, къщи, апартаменти, гаражи и земеделски земи. Важно е уточнението, че реално продажбите са по-малко, тъй като при продан на сграда статистиката ни отчита всеки един обект в нея – гараж, паркомясто, офис и пр.
„Надяваме се в бъдеще все повече хора да се доверяват на нас за осъществяване на справедливите си вземания. Съветваме, когато поемат дълг, гражданите да се консултират със специалист и да четат всички условия на договори и документи. Практиката ни показва, че често, притискани от времето и обстоятелствата, хората вземат неинформирани решения, а резултатът е трупане на дългове, които не могат да погасяват“, каза Валентина Иванова, председател на КЧСИ.
За да информира и разясни основните принципи на съдебното изпълнение КЧСИ започва информационна кампания на сайта си и безплатни приемни в цялата страна, в които членове на Камарата ще отговорят на въпроси, ще разясняват и ще се опитват да подпомагат хората. За подкрепа на инициативата са потърсени националния и регионалните омбудсмани.
„Целта ни е да разсеем най-честите заблуди и да отговорим на въпросите, свързани със съдебното изпълнение, както на длъжници, така и на взискатели. В работата си ЧСИ следи еднакво за интересите и на двете страни. Не решаваме съдби, а изпълняваме решенията на съда. Затова и ЧСИ няма право да откаже изпълнение, което е гаранция, че професията ни работи в защита на законовия интерес, независимо от неговия носител“, коментира и председателят на Контролния съвет на КЧСИ Георги Дичев.
ЧСИ упражняват една от най-контролираните професии. Освен Камарата контрол над нея упражняват още шест институции – Министерство на правосъдието, МВР и прокуратурата, ДАНС, НАП и окръжните съдилища.
За 2013 г. КЧСИ чрез своята Дисциплинарна комисия е образувала 30 дисциплинарни производства срещу ЧСИ. От 2009 до 2013 г. шест лица са лишени от правоспособност, а две са предупредени за лишаване. Наложени са и 43 глоби.
Общо 163 кантори на ЧСИ функционират в страната. В тях работят приблизително 2000 души. От дейността на канторите в държавния бюджет за 2013 г. пряко са постъпили 200 милиона лева.
В ЦИФРИ:
Новообразувани дела:
2012 г. – 220 000
2013 г. – 185 000
Брой приключени дела:
2013 г. – 66 000
Събрани суми:
2012 г. - 1 млрд. лева
2013 г. – 1 млрд. 135 млн. лева

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта