Съобщение във връзка с провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители

27 септември 2012 г.

Сподели новина

На основание Заповед № ЛС-И-248/14.06.2011г. на министъра на правосъдието, с която е насрочен конкурс за заемане на посочените в заповедта места за частни съдебни изпълнители по съдебни райони се насрочва устния изпит от конкурса. Устният изпит ще бъде проведен на 04.10.2012г. и на 05.10.2012г. в гр. София, в сградата на министерство на правосъдието, намираща се на ул. „ Аксаков” № 5 – ІІ етаж от 09.30ч. съобразно публикувания график.
На основание чл.12, ал. 1 от Наредба №1/06.02.2006г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители, конкурсната комисия обявява списък на допуснатите до устен изпит график за явяването им по входящи номера на 04.10.2012г. и на 05.10.2012г, правила и въпросник за провеждането му.

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта