ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ English
Меню
· За нас
· Органи
· Нормативна база
· Съдебна практика
· Важни документи
· Регистър на ЧСИ
· Новини и събития
· Публикации
· Семинари и обучения
· Административни услуги
· Често задавани въпроси
· Връзки
· Контакти
· Фото галерия
Вход
Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.
10 ГОДИНИ ЧСИ

10 ГОДИНИ ЧАСТНО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ЧЕСТВАНЕ НА 10 ГОДИНИ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

СЛУЖИТЕЛИ НА ФИРМИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДЪЛГОВЕ ЗЛОУПОТРЕБЯВАТ С РЕПУТАЦИЯТА НА КАМАРАТА НА ЧСИ

Уважаеми дами и господа,

Вече повече от една година в Камарата на ЧСИ се приемат сигнали от граждани за получени от тях обаждания от лица, които се представят за частни съдебни изпълнители или за техни служители. Тези „мними” ЧСИ посочват несъществуващи регистрационни номера, имена и адреси на кантори, а всъщност са работници във фирми за събиране на дългове. Методите им за оказване на психически тормоз над длъжниците са извън всякакъв коментар. Това деяние е подсъдно, ако бъде доказано. Това деяние уронва сериозно престижа на Камарата и персонално на много нейни членове.

Обръщаме Ви внимание, че ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НЕ РАБОТЯТ С ТАКИВА МЕТОДИ! Те са професионалисти, на които държавата е възложила принудителното изпълнение на частни и публични притезания по реда на ГПК, ЗОЗ, АПК и ДОПК. В дейността и поведението си частният съдебен изпълнител се ръководи от принципите на почтеност и честност, безпристрастност и равноправно отношение към участниците в изпълнителното производство, запазване на професионалната тайна и независимост. При осъществяване на правомощията си частният съдебен изпълнител спазва Закона и положената при встъпване в длъжност клетва. Той е длъжен да защитава правата и законните интереси на гражданите, отчитайки необходимостта от съвместяване на ефективното принудително изпълнение с обществения интерес. Частният съдебен изпълнител се придържа към принципите на правовата държава и върховенството на закона, с цел изграждане и утвърждаване авторитета на професията. Частният съдебен изпълнител не се обажда по телефона на длъжниците, за да ги малтретира психически. Той работи само с писмени документи, по стриктни правила и процедури, подробно разписани в ГПК.

За съжаление, безбройните сигнали, които сме получавали до момента, са били само устни по телефона от разтревожени, но съобразителни граждани /предимно длъжници на мобилни оператори, ВИК, Топлофикация, електроразпределителни компании/. Те са преценили, че има нещо дълбоко смущаващо и опасно в тази «комуникация» с т.нар. «частен съдебен изпълнител или негов служител». Поради което ни се обаждат, за да поискат потвържение от Камарата на ЧСИ за достоверността на получената по телефона информация. До настоящия момент нямаме официално постъпили писмени сигнали от пострадали граждани, които да ни дадат законно основание да сезираме органите на реда и Прокуратурата на РБългария.

С настоящото съобщение Камарата на частните съдебни изпълнители в Република България като независима институция, създадена по силата на закона, категорично декларира, че няма нищо общо с фирмите за събиране на дългове и с методите, които някои от тях използват! Призоваваме Ви да бъдете особено внимателни и недоверчиви, ако получите такова обаждане. Независимо какво Ви се обяснява от отсрещната страна!

Конкретните стъпки, които бихте могли да предприемете са следните:

- да се информирате дали посоченото Ви като частен съдебен изпълнител лице фигурира в официалния Регистър на ЧСИ на сайта на КЧСИ . Това е единственото място в интернет пространството, на което можете да получите напълно актуална, легитимна и законосъобразна информация за частните съдебни изпълнители в РБългария, както и за дейността на тяхната професионална организация;

- да изпратите запитване на официалния е-мейл на Камарата [email protected], за да Ви се даде подробен, мотивиран и достоверен отговор на интересуващия Ви въпрос;

- да се обадите по телефона и да разговаряте с наш служител;

- да ни напишете официален писмен сигнал, за да може ръководството на Камарата да вземе съответните мерки според компетенциите и правомощията си по закон.
ВНИМАНИЕ
Георги Дичев: Повече контрол, за да са спокойни и длъжници, и кредитори


ВНИМАНИЕ - КОЛЕКТОРИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗА ЧСИ!
Важно
· Регистър на публичните продажби
· Издаване на справки от Регистъра на длъжниците за наличие/липса на задължения
Европейско училище
Европейско училище по принудително изпълнение
Длъжникът и законът
Длъжникът, законът, частният съдебен изпълнител
Европейски портал
Представяне на портала