ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА КЧСИ ВЪВ В РЪЗКА СЪС ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ English
Меню
· За нас
· Органи
· Нормативна база
· Съдебна практика
· Важни документи
· Регистър на ЧСИ
· Новини и събития
· Публикации
· Семинари и обучения
· Административни услуги
· Често задавани въпроси
· Връзки
· Контакти
· Фото галерия
Вход
Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.
10 ГОДИНИ ЧСИ

10 ГОДИНИ ЧАСТНО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ЧЕСТВАНЕ НА 10 ГОДИНИ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Важни документи: Правни норми на ЕС
Препоръка Rec (2003) 17 на Комитета на министрите към страните-членки за привеждане в изпълнение

Препоръка Rec (2003) 17 на Комитета на министрите към страните-членки за привеждане в изпълнение.
Приета от Комитета на министрите на 9-ти септември, 2003 на 851-вия среща на заместник-министрите

Инструкции за по-добро приложение на Препоръка Rec (2003) 17 на Съвета на Европа за съдебно изпълнение

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ ЗА ЕФИКАСНОСТ НА ПРАВОСЪДИЕТО В ЕВРОПА (ЕКЕПЕ)
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПО-ДОБРО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Зелена книга за по-ефективното изпълнение на съдебни решения в Европейския съюз: Привременно запориране на банкови сметки

Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2007 г. за Зелена книга за по-ефективното изпълнение на съдебни решения в Европейския съюз: Привременно запориране на банкови сметки (2007/2026(INI))

Зелена книга: ефективно изпълнение на решенията в ЕС – прозрачна информация за имущественото състояние на длъжниците

КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
Зелена книга: ефективно изпълнение на решенията в ЕС – прозрачна информация за имущественото състояние на длъжниците

Хагска конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

Хагска конвенция
Ратифицирана със закон, приет от 39-то НС на 21.02.2003 г. - ДВ, бр. 20 от 4.03.2003 г. Издадена от Министерството на правосъдието, обн., ДВ, бр. 82 от 16.09.2003 г., в сила от 1.08.2003 г.

Регламент ЕО № 4/2009г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 4/2009 НА СЪВЕТА
от 18 декември 2008 година
относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка

Регламент ЕО № 44/22.12.2001г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 44/2001 НА СЪВЕТА
от 22 декември 2000 година
относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

Регламент ЕО № 805/21.04.2004г. за въвеждане на европейско изпълнително основание за безспорни вземания

РЕГЛАМЕНТ(ЕО) № 805/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 21 април 2004 година
за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания.

Регламент ЕО № 861/11.07.2007г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 861/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 11 юли 2007 година
за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес

Регламент ЕО №1896/2006г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1896/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 12 декември 2006 година
за създаване на процедура за европейска заповед за плащане

Регламент ЕО № 2116/02.12.2004г. за изменение на Регламент ЕО № 2201/2003 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност и за отмяна на Регламент ЕО № 1347/2000 по отношение на договорите със Светия престол

Регламент (EО) № 2116/2004 на Съвета
от 2 декември 2004 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 2201/2003 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1347/2000 по отношение на договорите със Светия престол

Регламент ЕО № 2201/27.11.2003г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент ЕО № 1347/2000

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2201/2003 НА СЪВЕТА
от 27 ноември 2003 година
относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000

Регламент ЕО № 1393/2007г. за връчване на документи

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1393/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 13 ноември 2007 година
относно връчване в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета

ВНИМАНИЕ
Георги Дичев: Повече контрол, за да са спокойни и длъжници, и кредитори


ВНИМАНИЕ - КОЛЕКТОРИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗА ЧСИ!
Важно
· Регистър на публичните продажби
· Издаване на справки от Регистъра на длъжниците за наличие/липса на задължения
Европейско училище
Европейско училище по принудително изпълнение
Длъжникът и законът
Длъжникът, законът, частният съдебен изпълнител
Европейски портал
Представяне на портала