ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА КЧСИ ВЪВ В РЪЗКА СЪС ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ English
Меню
· За нас
· Органи
· Нормативна база
· Съдебна практика
· Важни документи
· Регистър на ЧСИ
· Новини и събития
· Публикации
· Семинари и обучения
· Административни услуги
· Често задавани въпроси
· Връзки
· Контакти
· Фото галерия
Вход
Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.
10 ГОДИНИ ЧСИ

10 ГОДИНИ ЧАСТНО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ЧЕСТВАНЕ НА 10 ГОДИНИ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Загубили правоспособност на основание чл. 31 от ЗЧСИ
Рег. 776, Иван Димитров Раданов – ОС Ямбол - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.2 от ЗЧСИ. Служебният архив е прехвърлен на основание заповед на Министъра на правосъдието №ЛС-И-519/20.04.2007г. на ЧСИ Ирина Христова , рег.№878, район на действие ОС Ямбол.
Рег. 799, Христо Василев Георгиев – ОС Благоевград - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.5 от ЗЧСИ. Заповед на Министъра на правосъдието за прекратяване на правомощията №ЛС-И-534/13.05.2014г. Служебният архив е предаден на ЧСИ Шукри Дервиш , рег.№796, район на действие ОС Благоевград по силата на сключен договор от 11.12.2007г.
Рег.№866, Красимир Стефанов Петков – ОС Стара Загора - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.1 от ЗЧСИ. Заповед на Министъра на правосъдието за прекратяване на правомощията №ЛС-И-707/26.05.2008г. Служебният архив е предаден на ЧСИ Ивелина Биволова , рег.№869, район на действие ОС Стара Загора по силата на сключен договор от 24.04.2008г.
Рег.№ 763, Светослав Маринов Савов – ОС Разград – Загубил правоспособност на осн. чл.31, ал.1, т.1 от ЗЧСИ. Заповед на Министъра на правосъдието №ЛС-И-836/08.08.2008г. за прекратяване на правомощията. Служебният архив е предаден на ЧСИ Гюнеш Солаков, рег.№761, район на действие ОС Разград и на ЧСИ Деян Драганов, рег.№762, район на действие ОС Разград, по силата на сключени договори на 10.07.2008г.
Рег.№773, Недко Илиев Недев – ОС Шумен - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.2 от ЗЧСИ. Служебният архив е прехвърлен на основание заповед на Министъра на правосъдието №ЛС-И-1481/28.10.2008г. на ЧСИ Асен Тонев, рег.№877, район на действие ОС Шумен.
Рег.№855, Цветанка Михалова Михова – Ангелова - Софийски градски съд - Загубила правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.1 от ЗЧСИ. Заповед на Министъра на правосъдието за прекратяване на правомощията №ЛС-И-1566/12.10.2007г. Служебният архив е предаден на ЧСИ Мариола Гарибова , рег.№862, район на действие Софийски градски съд по силата на сключен договор от 08.10.2007г.
Рег.№714, Любомир Христов Мавров – ОС Варна - Загубил правоспособност на осн. чл.31, ал.1, т.4 от ЗЧСИ, във връзка с Решение №489/16.04.2010г. по КНОХД №513/2009г. на ВКС. Заповед на Министъра на правосъдието за прекратяване на правомощията №ЛС-И-1159/20.12.2010г. Служебният архив е прехвърлен на основание заповед на Министъра на правосъдието №ЛС-И-133/29.03.2011г. на ЧСИ Станимира Костова-Данова, рег.№718, район на действие ОС Варна.
Рег.№750, Никола Стоилов Торнев – ОС Пазарджик - Загубил правоспособност на осн. чл.31, ал.1, т.4 от ЗЧСИ във връзка с присъда на Военен съд Сливен, по дело НОХД №2/1972г. Заповед на Министъра на правосъдието за прекратяване на правомощията №ЛС-И-65/17.02.2011Г. Служебният архив е прехвърлен на основание заповед на Министъра на правосъдието №ЛС-И-134/30.03.2011г. на ЧСИ Тодор Луков, рег.№820, район на действие ОС Пловдив.
Рег.№842, Нейко Христов Каракашев - Софийски градски съд - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.1 от ЗЧСИ. Заповед на Министъра на правосъдието за прекратяване на правомощията и за предаване на служебния архив №ЛС-И-221/26.05.2011г. Служебният архив е предаден на ЧСИ Ирина Иванова Митова - Кирезиева , рег.№839, район на действие Софийски градски съд по силата на сключен договор от 01.04.2011г.
Рег.№707, Тодор Николаев Мавродиев – ОС Бургас - Загубил правоспособност на осн. чл.31, ал.1, т.4 от ЗЧСИ, във връзка с Решение №386/01.12.2011г. на ВКС по ВНОХД №83/2011г. на Бургаски апелативен съд. Заповед на Министъра на правосъдието за прекратяване на правомощията №ЛС-И-751/29.12.2011г. Служебният архив е запечатан на основание Заповед №873/12.12.2011г. на административния ръководител на ОС Бургас.Служебният архив е прехвърлен на основание заповед на Министъра на правосъдието №ЛС-И-287/31.05.2012г. на ЧСИ Янко Бъчваров, рег.№709, район на действие ОС Бургас.
Рег.№806,Петър Михайлов Бакалов ОС Бургас -Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.2 от ЗЧСИ. Служебният архив е прехвърлен на основание заповед на Министъра на правосъдието №ЛС-И-179/03.04.2012г. на ЧСИ Станимира Николова, рег.№805, район на действие ОС Бургас.
Рег.№729, Мариета Димитрова Михова - ОС Велико Търново - Загубила правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.1 от ЗЧСИ. Заповед на Министъра на правосъдието за прекратяване на правомощията №ЛС-И-663/03.09.2012г. Служебният архив е предаден на ЧСИ Ралица Касабова , рег.№731, район на действие ОС Велико Търново по силата на сключен договор от 10.07.2012г.
Рег.№777, Биляна Кирилова Поптомова - СГС - Загубила правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.7 от ЗЧСИ, във връзка с Решение №288/19.10.2012г. на III-то ГО на ВКС по г.д. № 593/2012г. Служебният архив е прехвърлен на основание заповед на Министъра на правосъдието №ЛС-И-1279/15.12.2012г. на ЧСИ Ангел Петров, рег.№849, район на действие Софийски градски съд.
Рег. №740 Хинко Желев Михайлов - ОС Добрич - Загубил правоспособност на осн. чл.31, ал.1, т.2 от ЗЧСИ. Служебният архив е прехвърлен на основание заповед на Министъра на правосъдието №ЛС-И-964/08.10.2013г. на ЧСИ Лучия Тасева, рег.№737, район на действие ОС Добрич.
Рег.№715, Миглена Костадинова Пашова ОС Варна - Загубила правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.1 от ЗЧСИ. Служебният архив е прехвърлен на основание на заповед на Министъра на правосъдието №СД-04-131/05.05.2015г. на ЧСИ Надежда Денчева Георгиева, рег.№807, район на действие ОС Варна.
Рег.№843, Елена Георгиева Петкова СГС - Загубила правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.1 от ЗЧСИ. Служебният архив е прехвърлен на основание на заповед на Министъра на правосъдието №СД-04-1/05.01.2016г. на ЧСИ Ивелина Дамчова Дамова, рег.№922, район на действие СГС.
Рег.№877, Асен Антонов Тонев - ОС Шумен - Отнета правоспособност. На основание заповед на Министъра на правосъдието №CД-04-49/08.06.2017 г. служебният архив е прехвърлен на ЧСИ Росен Русев, рег. №931, район на действие ОС - Шумен.
Рег.№873, Стойко Аспарухов Георгиев - ОС Търговище - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.7 от ЗЧСИ, във връзка с Решение №215/16.12.2016г. на III-то ГО на ВКС по г.д. № 2837/2016г. Служебният архив е прехвърлен на основание на заповед на Министъра на правосъдието №СД-04-57/11.04.2016г. на ЧСИ Георги Стоянов, рег.№912, район на действие ОС Разград.
Рег.№794, Янко Иванов Стоянов - Софийски окръжен съд - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.7 от ЗЧСИ, във връзка с Решение №333/02.03.2016г. на III-то ГО на ВКС по г.д. № 4353/2015г. Служебният архив е прехвърлен на основание на заповед на Министъра на правосъдието №СД-04-75/10.06.2016г. на ЧСИ Магдалена Стоянова, рег.№928, район на действие Софийски окръжен съд.
Рег.№835,Поля Цонева Руйчева ОС Сливен - Загубила правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.2 от ЗЧСИ. Служебният архив е прехвърлен на основание на заповед на Министъра на правосъдието СД-04-14/20.02.2017г. на ЧСИ Гергана Грозева Костова, рег.№915, район на действие ОС Сливен.
Рег.№827, Величко Антонов Апостолов - ОС - Пловдив - Загубил правоспособност на осн. чл.31, ал.2, вр. с ал. 1, т. 5, вр. чл. 6, ал. 1, т. 7, вр. чл. 33, ал. 3 от ЗЧСИ. Заповед № СД - 04 - 57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието. Служебният архив остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег.№824, район на действие ОС Пловдив.
Рег.№816, Иван Колев Карапанчев - ОС - Плевен - Загубил правоспособност за срок от 15 /петнадесет/ години на осн. чл.31, ал.1, т. 7 от ЗЧСИ - 5 години във връзка с Решение №410/19.12.2017г. на III-то ГО на ВКС по г.д. № 3734/2017г.; 5 години във връзка с Решение от 23.01.2018 г. на ДК на КЧСИ по ДД №18/2017 г.; 5 години във връзка с Решение от 23.01.2018 г. на ДК на КЧСИ по ДД №51/2017 г.
Рег.№836, Надя Стоянова Гангалова ОС - Сливен - Загубила правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.1 от ЗЧСИ със заповед на Министъра на правосъдието №СД-04-93/12.10.2017г. Служебният архив е прехвърлен на основание на заповед на Министъра на правосъдието CД-04-94/12.10.2017г. на ЧСИ Гергана Илчева, рег.№765, район на действие ОС Стара Загора.
Рег.№783, Иван Тодоров Чолаков - СГС - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.7 от ЗЧСИ, във връзка с Решение №45/07.08.2018г. на III-то ГО на ВКС по г.д. № 5015/2017г. Служебният архив е прехвърлен на основание на заповед на Министъра на правосъдието CД-04-89/31.08.2018г. на ЧСИ Радост Горанова - Чолакова, рег.№925, район на действие Софийски окръжен съд.
Рег.№759, Никола Петров Видев ОС - Пловдив - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.1 от ЗЧСИ със заповед на Министъра на правосъдието №СД-04-75/25.07.2018г. Служебният архив е прехвърлен на основание на заповед на Министъра на правосъдието CД-04-76/25.07.2018г. на ЧСИ Людмила Муржданова, рег.№819, район на действие ОС Пловдив.
Рег.№721, Валери Генов Йотов - ОС Враца - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.7 от ЗЧСИ, във връзка с Решение №41/08.05.2019г. на III-то ГО на ВКС по г. д. № 4836/2018г. Служебният архив е запечатан със Заповед №281/15.05.2019 г. на Председателя на ОС - Враца и предстои предаването му на друг частен съдебен изпълнител от същия или съседен район на действие.
Рег.№747, Ани Василева Янакиева - ОС Монтана - Загубила правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.7 от ЗЧСИ, във връзка с Решение №73/11.07.2019г. на IV-то ГО на ВКС по г. д. № 2069/2018г. Служебният архив е предаден на основание заповед на Министъра на правосъдието №СД-04-100/10.09.2019г. на ЧСИ Момчил Нелов, рег.№723, район на действие ОС Враца.
Рег.№708, Тотко Дончев Колев - ОС Бургас - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.7 от ЗЧСИ, във връзка с Решение №118/18.07.2019г. на III-то ГО на ВКС по г. д. № 706/2019 г. Служебният архив е предаден на основание заповед на Министъра на правосъдието №СД-04 - 94/30.08.2019г. на ЧСИ Наско Георгиев, рег.№802, район на действие ОС Бургас.
Рег.№782, Данаил Иванов Ангелов - СГС - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.1 от ЗЧСИ. Служебният архив е прехвърлен на основание на заповед на Министъра на правосъдието №СД-04-99/03.09.2019г. на ЧСИ Веселка Андреева Любенова, рег.№780, район на действие СГС.
ВНИМАНИЕ
Георги Дичев: Повече контрол, за да са спокойни и длъжници, и кредитори


ВНИМАНИЕ - КОЛЕКТОРИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗА ЧСИ!
Важно
· Регистър на публичните продажби
· Издаване на справки от Регистъра на длъжниците за наличие/липса на задължения
Европейско училище
Европейско училище по принудително изпълнение
Длъжникът и законът
Длъжникът, законът, частният съдебен изпълнител
Европейски портал
Представяне на портала