ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА КЧСИ ВЪВ В РЪЗКА СЪС ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ English
Меню
· За нас
· Органи
· Нормативна база
· Съдебна практика
· Важни документи
· Регистър на ЧСИ
· Новини и събития
· Публикации
· Семинари и обучения
· Административни услуги
· Често задавани въпроси
· Връзки
· Контакти
· Фото галерия
Вход
Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.
10 ГОДИНИ ЧСИ

10 ГОДИНИ ЧАСТНО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ЧЕСТВАНЕ НА 10 ГОДИНИ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Етичен кодекс
Е Т И Ч Е Н К О Д Е К С
Н А
ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

УВОД

НИЕ, частните съдебни изпълнители в Република България, вдени от стремежа си за защита правата и законните интереси на гражданите, отчитайки необходимостта от съвместяване на ефективното принудително изпълнение с обществения интерес, придържайки се към принципите на правовата държава и върховенството на закона, с цел изграждане и утвърждаване авторитета на професията, приемаме този ЕТИЧЕН КОДЕКС като неразделна част от Устава на Камарата на частните съдебни изпълнители.


Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Цел на етичния кодекс

Чл. 1. С този кодекс се установяват норми на професионална етика на частните съдебни изпълнители, насочени към утвърждаване на техните професионализъм и морал с цел осъществяване на бързо и ефективно принудително изпълнение на частни и публични притезания, при отчитане на обществения интерес и принципа за върховенството на закона.

Принципи

Чл. 2. (1) В дейността и поведението си частният съдебен изпълнител се ръководи от принципите на почтеност и честност, безпристрастност и равноправно отношение към участниците в изпълнителното производство, запазване на професионалната тайна и независимост.

(2) При осъществяване на правомощията си частният съдебен изпълнител спазва Закона и положената при встъпване в длъжност клетва.

(3) Частният съдебен изпълнител трябва с действията си да допринася за утвърждаване престижа на професията и да противодейства срещу евентуален натиск за ограничаване независимостта и свободата на нейното упражняване.

Приложимост на нормите на Етичния кодекс

Чл. 3. Нормите на Етичния кодекс са задължителни за всички частни съдебни изпълнители и техните помощници.

Раздел II
ДЕЙНОСТ ПО ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Независимост и безпристрастност на частния съдебен изпълнител

Чл. 4. (1) Частният съдебен изпълнител осъществява задълженията си добросъвестно и отговорно, като се ръководи от принципите на настоящия Кодекс.

(2) Частният съдебен изпълнител не се влияе от частни интереси, политически и обществен натиск.

(3) Частният съдебен изпълнител не допуска да бъде поставян под лична, финансова или друга зависимост.

(4) Частният съдебен изпълнител изисква от своите служители да се въздържат от предубеденост или пристрастие. ...

За да изтеглите целия текст на Етичен кодекс натиснете ТУК!

ВНИМАНИЕ
Георги Дичев: Повече контрол, за да са спокойни и длъжници, и кредитори


ВНИМАНИЕ - КОЛЕКТОРИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗА ЧСИ!
Важно
· Регистър на публичните продажби
· Издаване на справки от Регистъра на длъжниците за наличие/липса на задължения
Европейско училище
Европейско училище по принудително изпълнение
Длъжникът и законът
Длъжникът, законът, частният съдебен изпълнител
Европейски портал
Представяне на портала