English
Меню
· За нас
· Органи
· Нормативна база
· Съдебна практика
· Важни документи
· Регистър на ЧСИ
· Новини и събития
· Публикации
· Семинари и обучения
· Административни услуги
· Често задавани въпроси
· Връзки
· Контакти
· Фото галерия
Длъжникът и законът
Длъжникът, законът, частният съдебен изпълнител
График за провеждане на изпит за помощник – частни съдебни изпълнители

На основание чл.7 от Наредба № 3/11.12.2007г. за реда за провеждане на изпити за помощник-частни съдебни изпълнители, публикуваме график за провеждане на изпита за помощник частни съдебни изпълнители, съставен от изпитната комисия, назначена със Заповед №ЛС-И-495/27.09.2011г. на Министъра на правосъдието, както и приети от комисията Правила за провеждане на изпит за ПЧСИ...

Съобщение във връзка с провеждане на конкурса за частни съдебни изпълнители

Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-517/03.10.2011 г., с която одобри Списък на допуснатите до изпита кандидати в конкурса за частни съдебни изпълнители, както и Заповед № ЛС-И-518/03.10.2011 г., с която одобри Списък на кандидатите с нередовни документи...

Списък на допуснатите кандидати до изпит за помощник – частни съдебни изпълнители

На основание чл.4, ал.5 от Наредба №3 от 11.12.2007г. за реда за провеждане на изпити за помощник-частни съдебни изпълнители (Обн. ДВ., бр.108 от 19.12.2007г.), обявяваме одобрените от Съвета на Камарата на ЧСИ „Списък на допуснатите кандидати до изпит за помощник – частни съдебни изпълнители” и „Списък на кандидатите за участие в изпит за помощник – частни съдебни изпълнители с нередовни документи” ...

Централен регистър на длъжниците към Камарата на частните съдебни изпълнители
Информираме Ви, че вече функционира Централният регистър на длъжниците /ЦРД/ към Камарата на частните съдебни изпълнители на РБългария. Той представлява база данни на заведените в страната изпълнителни дела при частни съдебни изпълнители. Регистърът е платформа, която способства за обмяна на информация между частните съдебни изпълнители за заведени изпълнителни дела в канторите им срещу едни и същи длъжници. Всеки частен съдебен изпълнител може бързо и лесно да проверява дали длъжник по образувано при него изпълнително дело има качеството на длъжник при друг частен съдебен изпълнител, което е полезно в хода на процедурите по принудително събиране на вземанията. Целта на Камарата е в Регистъра да се поддържа на 100% информацията за образуваните изпълнителни дела при ЧСИ...
КЧСИ ИСКА ДИАЛОГ С ДЪРЖАВАТА И БИЗНЕСА
20% ръст на изпълнителните дела отчита Камарата за първите шест месеца на 2010г.

На работна среща с представители на държавната администрация и организации на бизнеса и банките, състояла се на 16 ноември по инициатива на КЧСИ, бе обсъдена законодателната рамка и проблемите на частното съдебно изпълнение....
Национална конференция и семинари на ЧСИ, 8 -11 септември 2010г., гр. Поморие

В периода 8 - 11 септември 2010г., Камара на частните съдебни изпълнители организира поредица от събития в гр.Поморие, „Гранд Хотел Поморие”...

ЗАБАВНИ ФАКТИ И СЪБИТИЯ ОТ ПОМОРИЕ – ФУТБОЛЕН ДВУБОЙ

Ако сте били в района на Поморие на 11.09.2010, най-вероятно сте чули ентусиазирания отзвук от футболното събитие, закрило активния сезон – втория мач от вечното дерби: Пловдив срещу София, Частни съдебни изпълнители....

Конкурс за ПЧСИ – окончателно класиране на кандидатите, участвали в изпит за помощник – частни съдебни изпълнители

На основание чл.10 от от Наредба №3/11.12.2007г. за реда за провеждане на изпити за помощник-частни съдебни изпълнители, публикуваме Протокол №3/15.04.2010г. на Изпитна комисия, назначена със Заповед №ЛС-04-202/24.02.2010г. на Министъра на правосъдието за окончателното класиране на кандидатите, участвали в изпит за помощник – частни съдебни изпълнители ...

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ПОМОЩНИК – ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

На основание чл.7 от от Наредба №3/11.12.2007г. за реда за провеждане на изпити за помощник-частни съдебни изпълнители, публикуваме график за провеждане на изпита за ПЧСИ, съставен от изпитната комисия, назначена със Заповед №ЛС-04-202/24.02.2010г. на Министъра на правосъдието, както и приети от Комисията ПРАВИЛА за провеждане на изпит за ПЧСИ. ...

Конкурс за ПЧСИ – списъци на допуснатите до изпит кандидати и кандидати с нередовни документи

На основание чл.4, ал.5 от Наредба №3 от 11.12.2007г. за реда за провеждане на изпити за помощник-частни съдебни изпълнители (Обн. Д.В., бр.108 от 19.12.2007г.), обявяваме одобрените от Съвета на КЧСИ „Списък на допуснатите кандидати до изпит за помощник – частни съдебни изпълнители” и „Списък на кандидатите за участие в изпит за помощник – частни съдебни изпълнители с нередовни документи”. ...

Годишно общо събрание на Камарата на частните съдебни изпълнители

На 30 януари 2010г. в с. Старозагорски минерални бани се проведе годишното общо събрание на Камарата на частните съдебни изпълнители. Гости на форума бяха партньорите на Камарата по проект „Укрепване на системата на частното съдебно изпълнение” по програма Матра на правителството на Кралство Нидерландия – г-жа Златислава Михайлова и г-жа Ралица Петрова. ...

ВНИМАНИЕ
КЧСИ работи по мерки за социално уязвимите длъжници и затяга контрола над канторите


ВАЖНО
Важно
· Регистър на публичните продажби
· Издаване на справки от Регистъра на длъжниците за наличие/липса на задължения
Вход
Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.
Европейски портал
Представяне на портала